Priser og oversigt

2-værelseslejligheder

(placeret i midten af bygningerne)

kr. 10.500 pr. mdr.

3-værelseslejligheder

(placeret i siderne af bygningerne)

kr. 13.000 pr. mdr.

Afhængig af indkomst og opsparing, kan der evt. søges om boligstøtte. Læs mere her

Seniorbolig-sønderborg-oversigt